Hamnarna

Sandahamnen.                                                                                                                                     Foto: Jan.Anders Månsson

 

Klubben håller nu på, tillsammans med Samhällsföreningen, näringslivsintressenter och fiskarna, och resone-

rar om hur ett eventuellt övertagande av driften av Sandahamnen skulle kunna ske. Det är alla inblandade

parters intention att ett samutnyttjande ska vara möjlig och att båtplatstilldelning, köhantering och gästplats-

uthyrning ska kunna ske i båtklubbens regi. Formerna för detta och avtal om detta ska träffas framöver med

Karlskrona kommuns hamnkontor.

 

Här är en länk till ett bildspel som visats för berörda tjänstemän och politiker i det arbete som gruppen lagt

ner.    Bildspel     (Power Point krävs för visning i nytt fönster)

 

Länk till sida med gruppmedlemmar i arbetsgruppen.

Länk till lägesrapport för Samhällsföreningen 2011.03.30