Funktionärer

 

Styrelse

Funktion            Namn                              Telefon                        E-postadress

Ordförande          Lars Gustafson              0705-5169948             ordf@sturkobs.se

Sekreterare         Johan Genestig              0455-33 70 78              sekr@sturkobs.se

Kassör                 Anders Skoglund           0705-859445               kassor@sturkobs.se

Ledamot               Christina Lindeblad

Ledamot              Henrik Bjarting

 

 

Revisor

                               Namn                             Telefon                        E-postadress

Magnus Moberg

Conny Svensson

 

Valberedning

                           Namn                              Telefon                        E-postadress

Ulf Samvik

Fredrik Svensson

 

image003

 

Om ni är medlem redan skicka gärna er epostadress till medlem@sturkobs.se för effektivare kommunikation.