Funktionärer

Styrelse

Funktion            Namn                              Telefon                        E-postadress

Ordförande          Conny Svensson             073-443 88 89             ordf@sturkobs.se

Sekreterare         Johan Genestig              0455-33 70 78              sekr@sturkobs.se

Kassör                 Anders Skoglund           0705-859445               kassor@sturkobs.se

Ledamot               Stefan Bjarting

Ledamot              Henrik Bjarting

Revisor

                               Namn                             Telefon                        E-postadress

Magnus Moberg

Valberedning

                           Namn                              Telefon                        E-postadress

Lars Gustafsson

Annica Lindh

image003

Om ni är medlem redan skicka gärna er epostadress till medlem@sturkobs.se för effektivare kommunikation.